ikona pliku doc

andragogika notatki

pedagogika


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60.50 kB.


ANDRAGOGIKA
TEST
      Cechy kształcenia ustawicznego
- różnorodność edukacyjna
- różnorodność form edukacji
- wielopoziomowość edukacji
- ciągłość kształcenia
- drożność w edukacji ustawicznej
- elastyczność
- otwartość
- integralność
      Formy nieformalne kształcenia ustawicznego
Nieformalne kształcenie ustawiczne realizowane jest poprzez:
- kursy
-seminaria
-odczyty
-kluby dyskusyjne
-koła oświatowe
- rożne formy kształcenia na odległość
      Funkcje andragogiki porównawczej
Andragogika porównawcza bada i analizuje politykę oświatową i organizację systemów oświaty dorosłych na świecie oraz społeczne i gospodarcze warunki ich rozwoju.
Spełnia funkcje:
- informacyjną
- interpretacyjną
-syntetyczną
      Zadania andragogiki
Zadania wg Wujka:
-szukanie odpowiedzi na pytania jak przebiegają procesy wychowawcze w tej fazie życia człowieka
- wykrywanie zależności między zjawiskami wychowawczymi i formułowanie wniosków
- przedstawianie prawidłowości przebiegu procesów wychowawczych
- wykrywanie i wskazywanie zjawisk niepożądanych
- formułowanie celów i zasad edukacji dorosłych
- dostarczanie wiedzy koniecznej do konstruktywnego przekształcania rzeczywistości
      Autokreacja
Jest realizowaniem siebie, specyficznym ludzkim rodzajem realizacji własnej natury, jest realizacja własnego „ja”
      Okres nowicjatu wg Lewistona
Jest to wczesna dorosłość. Jest okres zarówno sukcesów jak i wielkich stresów. Jest to okres pełni sił fizycznych, sprawności intelektualnej, okres samodzielności życiowej – każda jednostka występuje na początku jako nowicjusz.
      Kto pierwszy sformułował słowo andragogika
Aleksander Kapp – niemiecki pedagog w 1833r.
Nazwa pochodzi od greckiego słowa i oznacza człowieka, a dosłownie prowadzenie człowieka dorosłego.
W Polsce – Niesiolowski i Radlińska nazwał pedagogika dorosłych.
      Bezrobocie przejściowe (frykcyjne)
Występuje, gdy ludzie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!