ikona pliku doc

Andragogika notatki

Egzamin


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 146.50 kB.


1. Co to jest andragogika i jakie są jej działy?
Andragogika – subdyscyplina pedagogiczna, która zajmuje się kształceniem ludzi dorosłych.
nauka o celach, formach, treściach, metodach oraz zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych, jest nauką społeczną, humanistyczną, o wychowaniu. jednym z aspektów tej nauki jest zachęcenie ludzi dorosłych do samokształcenia, do chęci do kształcenia się – należy uświadomić osobę, że brak chęci do samokształcenia się wiąże się z tym, że jej kwalifikacje nie wystarczą aby utrzymała się na swoim stanowisku pracy – chodzi o wkraczanie na drogę kształcenia przez całe życie.
W skład andragogiki wchodzą takie działy jak:
      andragogika dorosłych (wprowadzenie do działów szczegółowych)
      teoria wychowania ludzi dorosłych ( charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych, co robic aby zmienić swoje poglądy)
      dydaktyka dorosłych (teoria nauczania ludzi dorosłych, jak można nauczyć i jaką metodą)
      historia andragogiki (pewne rzeczy są ponadczasowe, przekłada się je na grunt andragogiki, pewne się ulepsza)
2. Zadania edukacji dorosłych
      harmonijny rozwój pełnej osobowości człowieka – osoba dorosła jest traktowana całościowo, bierze się pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania biologiczne i środowiskowe i kulturowe itp.
      upowszechnianie ogólnej wiedzy u dorosłych – wiedza ogólna rozszerza horyzonty, daje możliwość ogólnego oglądu, poszerza horyzonty myślowe, daje bazę do rozumienia rzeczywistości i nabywania innej wiedzy,
      umożliwienie dorosłym przekwalifikowywania się – stworzenie sytuacji, w której dorośli zrozumieją dlaczego muszą się przekwalifikowywać, dążenie do rozwijania samego siebie.
3. Uwarunkowania uczenia się ludzi dorosłych
      subiektywne i obiektywne potrzeby – każdy ma własne subiektywne potrzeby, ale nie mogą warunkować one uczenia się, potrzeby obiektywne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 146.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!