ikona pliku doc

anatomia przepona notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53.00 kB.


Przepona
Jest to mięsień oddechowy stanowi przegrodę miedzy jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną, jest mięśniem płaskim, który ulega wysklepieniu do wnętrza klatki piersiowej przepony.
Włókna mięśniowe przepony przechodzą we włókna ścięgniste biegnąc w stronę części centralnej przepony, części centralnej mięśnia tworząc środek ścięgnisty przepony .
Środek ścięgnisty przepony porównywalny jest do trójlistnej koniczyny. Na jej płatkach pobocznych osadzone są płuca a na płatku przednim serce.
Pod przeponą znajdują się :
Pod prawą kopułą znajduje się wątroba, pod pozostałą częścią żołądek i śledziona.
Kiedy przepona się kurczy staje się mniej wypukła, jama klatki piersiowej powiększa się a powietrze jest zasysane do płuc i następuje wdech .
Gdy przepona się rozkurczy uwypukla się kopulasto w stronę klatki piersiowej, wypycha powietrze z płuc następuje wydech.
Oprócz serca przepona jest mięśniem najdłużej pracującym w ustroju. Obwodowa część przepony przyczepia się do części lędźwiowej kręgosłupa, do wewnętrznej powierzchni żeber i do wewnętrznej powierzchni mostka.
Wyróżniamy trzy części przepony:
    lędźwiową
    żebrową
    mostkową
Części te nie przechodzą bezpośrednio jedna w drugą między nimi znajdują się trójkątne szczeliny które gdy ulegną powiększeniu mogą stać się miejscem powstawania przepuklin wewnętrznych, to jest gdy wzrośnie ciśnienie w jamie brzusznej jakiś narząd np.: żołądek może przemieścić się z jamy brzusznej do klatki piersiowej.
Oprócz tych otworów w przeponie znajdują się inne otwory ;
Otwory przepony:
1.Rozwór aorto wy
aorta
przewód piersiowy
2.Rozwór przełykowy    
przełyk
pnie błędne
gałęzie nerwu przeponowego lewego
3.Otwór żyły głównej
żyła główna dolna
gałęzie nerwu przeponowego prawego

Miejsca powstawania przepuklin:
rozwór przełykowy
trójkąt lędźwiowo żebrowy
trójkąt mostkowo żebrowy
Mięśnie brzucha:
Wypełniają przestrzeń między dolnym otworem klatki piersiowej a górnym brzegiem miednicy.
Ścianę przednią tworzą mięśnie proste brzucha,
ścianę tylną czworoboczne lędźwi.
Ściana boczna składa się z trzech mięśni układających się w trzy warstwy.
Są to idąc od zewnątrz do wewnątrz:
mięsień skośny zewnętrzny brzucha,
mięsień skośny wewnętrzny brzucha i
    poprzeczny mięsień brzucha.
Przyczepy mięśni grupy bocznej są silnie spłaszczone mają wygląd białych ścięgnistych błon w związku z czym nazywają się rozcięgnami.
Włókna tworzące rozcięgna biegną do przodu w kierunku płaszczyzny pośrodkowej i w linii pośrodkowej ulegają skrzyżowaniu a w miejscu tego skrzyżowania powstaje charakterystyczna linia zwana kresą białą.
Kresa biała przebiega od mostka do spojenia łonowego a w połowie jej długości znajduje się pępek .
Najniżej położone włókna rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego są rozpięte miedzy kolcem biodrowym przednim górnym a guzikiem łonowym – tworzą owe wiązadło pachwinowe.
W ścianie brzucha poniżej i powyżej więzadła pachwinowego znajdują się skośnie biegnące kanały . Powyżej wiązadła biegnie kanał pachwinowy
a w nim u mężczyzn znajduje się powrózek nasienny a u kobiet wiązadło obłe macicy .
Poniżej wiązadła pachwinowego znajduje się kanał udowy .
Kanał pachwinowy, kanał udowy, pępek i kresę białą zaliczamy do miejsc zmieszonej oporności ścian brzucha.
Są to miejsca w których mogą powstawać przepukliny zewnętrzne, oznacza to że w tych miejscach ściana brzucha jest osłabiona i przy wzmożonym ciśnieniu w jamie brzusznej jej narządy np.: fragmenty jelita mogą zostać wypchnięte z jamy brzusznej pod skórę.
Wszystkie mięśnie w jamie brzusznej są to mięśnie pomocnicze wydechowe.


Funkcja mięśni brzucha:
    wpływa na ruchy tułowia (zginanie tułowia do przodu, antagoniści prostownika grzbietu, mięśnie grupy bocznej kurcząc się jednostronnie zginają tułów bocznie)
    pomocnicze mięśnie oddechowe( wydechowe)
    wytwarzanie tłoczni brzusznej
Tłocznia brzuszna polega na jednoczesnym skurczu przepony, przepony miednicznej i mięśni brzucha prowadząca do wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej.
Przepona miedniczna jest utworzona przez mięśnie dna miednicy mniejszej.
Mięśnie kończyny górnej dzielimy na:
mięśnie obręczy
mięśnie ramienia
mięśnie przedramienia
mięśnie ręki

Mięśnie obręczy mają przyczep początkowy na kościach obręczy, a przyczep końcowy na kości ramiennej, przebiegają nad stawem ramiennym i na ten staw działają wywołując w nim : zginanie, prostowanie , nawracanie, odwracanie, obwodzenie.
Największym mięśniem tej grupy jest miesień naramienny tworzący charakterystycznie zaokrąglony kształt barku.
Mięśnie te ponadto utrzymują głowę kości ramiennej w panewce nie pozwalając jej na wypadnięcie czy zwichnięcie.
Mięśnie obręczy wraz z mięśniami powierzchownymi grzbietu, klatki piersiowej ograniczają jamę pachową czyli przestrzeń zawartą między ścianą klatki piersiowej a kończyną górną.
W jamie pachowej mieszczą się naczynia i nerwy przeznaczone dla kończyny górnej.
Mięśnie ramienia dzielimy na dwie grupy:
    grupa przednia- zginacze
    grupa tylna-prostowniki
Są to przeważnie mięśnie dwustawowe działają na staw ramienny i łokciowy.
Wśród zginaczy największy jest mięsień dwugłowy ramienny (biceps)
W grupie prostowników najsilniejszy jest trójgłowy ramienia.Mięśnie przedramienia:
Są to mięśnie przeważnie wielostawowe
grupa przednia – mięśnie zginacze palców
grupa tylna - mięśnie prostowniki palców
grupa boczna mięsień ramienno promieniowy
mięsień prostownik nadgarstka długi i krótki
odwracacz
Czynność tych mięśni:
grupa przednia :
zginanie w stawach: łokciowym, promieniowo nadgarstkowym, stawach reki + nawracanie w stawach promieniowo łokciowych.
grupa boczna:
zginanie w stawie łokciowym
prostowanie i odwodzenie w stawie promieniowo nadgarstkowym
odwracanie przedramienia w stawach promieniowo łokciowych
grupa tylna:
działa antagonistycznie do grupy przedniej

Mięsnie dłoni:
- mięsnie kłębu – u podstawy kciuka działają na staw siodełkowy kciuka
- kłębika – działają na stawy palca małego
- środkowe ręki – wpływają na ruchy palców
Mięśnie środkowe wpływają na ruchy palców od drugiego do czwartego wywołując ich zginanie i przywodzenie ( biorą udział przy zaciskaniu pięści)
i ( odwodzenie przy otwieraniu pięści)
Mięśnie kończyny dolnej :
Mięsnie obręczy
mięsnie uda
mięsnie podudzia(goleni)
mięsnie stopy
Mięsnie obręczy kończyny dolnej są to silne mięsnie wywierające wpływ na mechanikę stawu biodrowego. Ich podstawową rolą jest utrzymanie pionowej postawy ciała i udział przy chodzeniu.
Na szczególna uwagę wśród tych mięśni zasługują :
    mięsień biodrowo lędźwiowy
    mięsień pośladkowy wielki
    mięsień pośladkowy średni i mały

Mięsień biodrowo lędźwiowy składa się z mięśnia lędźwiowego większego i mięśnia biodrowego
    wspólny końcowy przyczep tych mięśni znajduje się na kości udowej
    leży do przodu od stawu biodrowego
    silnie i szybko zgina kończynę dolną w stawie biodrowym
Mięśnie pośladkowe
    leżą na powierzchni tylnej miednicy gdzie znajdują się ich przyczepy początkowe
    przyczepy końcowe znajdują się na kości udowej
Mięsień pośladkowy wielki bierze udział w prostowaniu stawu biodrowego, przywodzeniu i obracaniu uda na zewnątrz a więc w tych ruchach wynikiem których jest postawa na baczność.
Mięśnie pośladkowe średni i mały.
Leżą pod mięśniem pośladkowym wielkim ich włókna tworzą dość rozległy wachlarz dzięki czemu wywołują zróżnicowane ruchy .
Przednie części tych mięśni obracają udo do wewnątrz zaś tylne na zewnątrz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!