ikona pliku docx

ANATOMIA notatki


  365 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 365
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 45.46 kB.


neuron  dendryt( ciało komórki, jądro)akson osłonka mielinowa, przewężenie ranviera, komórka schwanna,) zakonczemie aksonu

Podział neuronów ze względu kształt perikarionu (neurony ziarniste, gwiaździste, piramidowe  i gruszkowate.) Liczbę wypustek: wielo,dwu,jedno, pseudobiegunowe funkcje czuciowe ,pośrednie,ruchowe liczbe osłonek nagie ,bezrdzenne ,rdzenne,okryte mieliną,neurolema

Poziom rdzeniowy Czynności typu odruchowego Od  somatyczne

Od rozciągania Od  odwrócony rozciągania (scyzorykowy)Od  zginania Od autonomiczne Naczynioruchowe Termoregulacyjne

Defekacji Oddawania moczu

Ośrodki rdzeniowe

Motoryczne: ośr  ruchów przepony

ośi ruchu kończyn ośr  mięśni klatki piersiowej, grzbietu i brzucha ośr kończyn dolnych : ośr autonomiczne: unerwiające mięśnie oka)ośr naczynio-ruchowe i wydzielnicze gruczołów potowych skóry ośrwydalania moczu, defekacji, erekcji i ejakulacji

OŚRODKI RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO
Ośr oddechowy wdechowego

wydechowego osr Sercowy Naczynioruchowy . (ośro presyjny

ośr depresyj)Ośr pokarmowe .Ośr odruchów obronnych

OŚRODKI MIĘDZYMÓZGOWIA (Ośr pokarmowy: Ośr agresji i ucieczki

Ośr termoregulacji. ( utraty ciepła ośrodek produkcji ciepła) Ośr czynności rozrodczych Ośrhomeostazy

POMPA SODOWO POTASOWA

Utrzymuje wewnątrz komórki dużego stężenie  K+ i małe stężenie Na+ Transport sodu związany jest najczęściej z transpotrem potasu. Transport ten zachodzi przy udziale enzymu przeciwko gradientowi stężeń.

Energii do tego mechanizmu dostarcza ATP, zaś enzym hydrolizując ATP do ADP jest aktywowany przez sód i potas.

Stężenie tego enzymu w błonie komórkowej jest proporcjonalne do szybkości transportu Na+ i K+ w komórkach

Synapsa połączenie pomiędzy dwiema komórkami pozwalające na przekazanie pomiędzy nimi potencjału czynnościowego.

S chemiczneS hamujące i pobudzające

S elektryczne nerwowo nerwowe

aksono dendrytyczn eaksono-somatyczne

aksono-aksonalne dendrytyczno-dendrytycznenerwowo mięśniowe

budowa synapsy Pęcherzyki synaptyczneKanały wapniowe

Esteraza acetylocholinowa

Receptor AChR  Kanały sodowe

Kolba presynaptyczna

Kolba postsynaptyczna

EPSP) postsynaptycznym potencjałem pobudzającym prowadzi do depolaryzacji tej błony IPSP POSTSYNAPTYCZNY POTENCJAŁ HANUJĄCY Hiperpolaryzacja błony postsynaptycznej

RODZAJE BODŹCÓW

PODPROGOWY słaby, nie wywołujący pobudzenia PROGOWY doprowadza potencjał komórkowy do  wartości krytycznej NADPROGOWY o sile większej niż progowy

Potencjał spoczynkowy Stała wartość różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem i otoczeniem komórki. Potencjał wnętrza komórki jest ujemny w stosunku do otoczenia.

D depolaryzacja (wywołana aktywacją kanałów sodowych) wzrost potencjału błony jest związany z napływem do wnętrza komórki dodatnich jonów (w komórce nerwowej są to jony sodowe),

R repolaryzacja (wywołana aktywacją kanałów potasowych + inaktywacją sodowych), ustaje dokomórkowy prąd sodowy, wzrasta natomiast odkomórkowy prąd potasowy

H hiperpolaryzacja (przedłużające się otwarcie kanałów potasowych).

Odruch to odpowiedź efektora wywołana przez bodziec działający na receptor i wyzwolona za pośrednictwem układu nerwowego. Droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora to luk odrŁuk odruchowy

receptora,dośrodkowej drogi doprowadzającej. neuronu czuciowego. N.afer)ośrodka nerwowego (kora mózgowa, rdzeń kręgowy, móżdżek), odśrodkowej drogi wyprowadzającej neuronu ruchoweg n.efer, efektora.

Czucie To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 45.46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!