ikona pliku doc

Analiza SWAT notatki

ANALIZA SZPITALA: MOCNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE,ZAGROŻENIA


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB.


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU,
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU,
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWOANALIZA SWAT
SZPITAL KLINICZNY
W WARSZAWIE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
- Lokalizacja szpitala, centralny punkt komunikacyjny, dojazd z czterech kierunków miasta,
- Wieloprofilowość szpitala,
- Wykwalifikowana kadra medyczna, personel z doświadczeniem w postępowaniu z wszelkiego rodzaju urazami i zatruciami,
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych łączy z działalnością naukową i dydaktyczną,
- Szpital jest wiodącą placówką w medycynie transplantacyjnej i urazowej, szczególnie urazów wielonarządowych, włącznie z jatrogennymi,
- Szpital ma długoletnia tradycję- zbudowany w 1901r.
- Placówka opiera leczenie pacjentów na modelu medycyny interdyscyplinarnej i zintegrowanej,
- Nieuregulowany stan prawny,
- Budynki są stare i nie odpowiadają standardom unijnym
- Lokalizacja mocnych ośrodków konkurencyjnych,
- Wadliwa komputeryzacja szpitala,
- Duże rozmieszczenie poszczególnych budynków szpitala,
SZANSE
ZAGROŻENIA
- Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, i wsparciu udzielonemu przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie realizuje projekt pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus”.
- Reorganizacja oddziałów szpitalnych,
- Informatyzacja
- Zamiana długów krótkoterminowych na długoterminowe,
- Aktywna współpraca organu założycielskiego
- Brak płynności finansowej
- Zadłużenie jednostki
- Niskie kontrakty z NFZ
- Fluktuacja wykwali
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!