ikona pliku docx

Analiza krytyczna publikacji notatki

Książką, która została mi wskazana do analizy krytycznej jest „Powrót historii i koniec marzeń” autorstwa Roberta Kagana. Jest to książka amerykańskiego politologa. "Powrót historii" w oczywisty sposób nawiązuje do fukuyamowskiego "końca historii. W pierwszym zdaniu książki Kagan pisze: "Świat znów stał się normalny." Tyle że u Kagana "normalność" oznacza powrót do realistycznego patrzenia na świat i politykę, według Kagana mieszczą się wszelkiego rodzaju wojny, konflikty i zderzenia cywilizacji. Autor koncentruje się na zagadnieniach międzynarodowych stosunków politycznych. Opisuję On w szerokim zakresie rolę i znaczenie państw takich jak USA, Rosja Chiny, Indie czy też Iran który będzie tematem mojej pracy. Nie bez powodu autor wybrał takie państwa według niego to te państwa będą wywierały wpływ na sytuację światową pod względem bezpieczeństwa, gospodarczym czy również ekonomicznym.


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.35 kB.


Analiza krytyczna wskazanej publikacji

z dziedziny strategii bezpieczeństwa

Kagan R., ”Powrót historii i koniec marzeń”, Rebis Poznań 2009.

 Książką, która została mi wskazana  do analizy krytycznej  jest „Powrót historii i koniec marzeń” autorstwa Roberta Kagana.

        Jest to książka amerykańskiego politologa. "Powrót historii" w oczywisty sposób nawiązuje do fukuyamowskiego "końca historii. W pierwszym zdaniu  książki  Kagan pisze: "Świat znów stał się normalny." Tyle że u Kagana "normalność" oznacza powrót do realistycznego patrzenia na świat i politykę, według  Kagana mieszczą się wszelkiego rodzaju wojny, konflikty i zderzenia cywilizacji. Autor koncentruje się na zagadnieniach międzynarodowych stosunków politycznych. Opisuję On w szerokim zakresie  rolę i znaczenie państw takich jak USA, Rosja Chiny, Indie czy też Iran który będzie tematem mojej pracy. Nie bez powodu autor wybrał takie państwa według niego to te państwa będą wywierały  wpływ na sytuację światową pod względem bezpieczeństwa, gospodarczym czy również ekonomicznym.  

Koniec Zimnej Wojny wzbudził nadzieje na powstanie nowego ładu politycznego. Szybko jednak przekonano się, że we współczesnym świecie opierając się o historie i zderzając się z brutalną rzeczywistością rywalizacja mocarstw jest nieunikniona. Autor ukazuje rywalizacje pomiędzy demokratycznymi i autorytarnymi rządami, które rodzą nowe zagrożenia wybuchów konfliktów lokalnych.  Poza tym walka o hegemonie po zimnej wojnie, wyścig mocarstw, dążenie do niezależności gospodarczej to jedne z najciekawszych jak i najgłośniejszych spraw XXI wieku.   Autor podkreśla fakt zakończenia zimnej wojny wcale nie wpłynął na zmianę priorytetów w światowej polityce i gospodarce. Początkowy okres dał złudny obraz w polityce międzynarodowej współpracy, gdzie konflikty ideologiczne czy kulturowe odchodzą w niepamięć. Z biegiem czasu na niestabilnej platformie supermocarstw Rosji i Stanów Zjednoczonych pojawiają się wschodzący hegemoni Japonia, Chiny i Indie, Iran. Dążenie do gospodarczej i militarnej doskonałości. Do liczącego się głosu na arenie międzynarodowej oraz dominacji w różnych regionach świata. To właśnie
państwa, które wedle opinii znanego politologa rywalizują ze sobą i stwarzają nowe zagrożenia w stosunkach pomiędzy narodami współczesnego świata. Kagan porównuje sposoby prowadzenia polityki zagranicznej poszczególnych państw.Krytykuje politykę sojuszy i zbrojnego rozwiązywania sporów, określania tzw. stref wpływów i zacieśniania
współpracy zwolenników autorytarnych rządów. Autor twierdzi, że dni demokracji
są policzone, „nastąpił powrót historii i demokracje muszą się zjednoczyć, by zacząć
ją na nowo kształtować, albo inni zrobią to za nie”.
2

Ciekawym  i dość kontrowersyjnych rozdziałów jest ten który mówi o wzroście pozycji Iranu i chęci bycia regionalnym hegemonem na Bliskim wschodzie. Kagan rozpoczyna rozdział od  historii Perskiego Iranu który był uważany za kraj bardzo znaczący. Jednak aktualna sytuacja Iranu nie przedstawia się tak jak w starożytności. Od 2,5tys lat w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie czynnikiem dominującym był i pozostaje Iran. W epoce panowania dynastii Achemenidów Persja uzyskała status mocarstwa kontrolując manu militaria przestrzeń geopolityczną od Egiptu do Indii. Kiedyś w Persepolis, Suzie, Pasargadae i Ktezyfoncie a później w Teheranie podejmowane były decyzje współkształtujące dzieje powszechne

Porównywany jest do krajów takich jak Chiny, Indie który według Kagana ma poczucie krzywdy. Czy na pewno można zgodzić się z autorem że Iran był krzywdzony, ponieważ był grabiony i podbijany przez obce wojska. Nie mogę się zgodzić do Konica z tymi słowami ponieważ większość krajów w tym rejonie świata duże problemy i nie omijała ich wojna. Autor stwierdza że Iran jest krajem osaczonym ze względu na swoją religię. Uważa to za kolejny powód chęci zaakcentowania swojej pozycji jaką chcą odgrywać w rejonie bliskiego wschodu. Ich  dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów czyli umocnienie pozycji w regionie i na świecie, może się ziścić ponieważ realizują program atomowy przez to chcą stać się hegemonem regionalnym.             

 Fundamentaliści islamscy toczą ciągłą wojnę z Zachodem. Robert Kagan w mistrzowski sposób definiuje najważniejszą kwestię, przed którą stają kraje demokracji liberalnych stawia przed nimi pytanie, czy chcą kształtować historię, czy wolą, żeby ktoś zrobił to za nie.3

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!