plik doc

Sprawko na chemię Reakcje Jonowe

Sprawko na chemię Reakcje Jonowe
Aleksander Kłyza                         Bydgoszcz, 25.01.2013r. Grupa D MiBM Zespół V Nr ćwiczenia I                   „Reakcje jonowe”       Reakcje zobojętniania       Wyniki i obserwacje Do porcelanowej płytki wlano po kilka kropel roztworu trzech różnych kwasów: - HCl - HNO3 - CH3COOH Następnie dodan...

plik pdf

przykład analizy widma

Przykład analizy widma, zabezpieczony znakiem wodnym.
Barbara Drożdż Analiza Organiczna KChO CM UJ 201 3 ? Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski analiza 3 Zaliczenie i podpis asystenta Własności fizykochemiczne badanego związku grupa B dwójka 7(A) Wynik przeprowadzonej analizy: kwas 4-chloro-2-hydroksybenzoesowy 1. Stan skupienia 2. Barwa ciało stałe b...

plik docx

podstawy analizy chemicznej

Podstawy analizy chemiczej

ANALITYKA  -  interdyscyplinarna nauka zajmująca się  tworzeniem i wykorzystaniem metod pozwalających na  określenie (ze znaną precyzją i dokładnością) składu chemicznego układów materialnych.

informacja o rodzaju i ilości składników

- opracowanie metod analitycznych,

...

plik pdf

Podstawy chemi analitycznej

Może się komuś przyda
PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (wykład kursowy) 1. WPROWADZENIE: Chemia Analityczna. Analityka chemiczna. Analiza jakościowa i ilościowa. Równowagi jonowe, zapis jonowy równań reakcji. Stężenia całkowite i równowagowe, aktywności. 2. RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE: Skala pH i pOH. Teoria mocnych elektrolitów. Teoria Bronsteda. Środowisko wodne reakcji, efekt wyrównujący i różnicujący rozpuszczalnika. Mocne kwasy i zasady. Słabe kwasy i zasady, stałe i stopnie dysocjacji, prawo...

plik doc

VI grupa anionów

Wszystkie aniony VI grupy z obserwacjami i reakcjami.
VI GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJESO42-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.SO42-BaCl2Wytrąca się biały osad.Nie rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + SO42- ? BaSO4 ?SO42-Pb2+Wytrąca się biały osad.Pb2+ + SO42- ? PbSO4 ?

plik doc

V grupa anionów

Wszystkie aniony V grupy z obserwacjami i reakcjami.
V GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENO3-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-FeSO4(stęż. H2SO4)Potem dodać badany roztwórNIE WSTRZĄSAĆNa zetknięciu FeSO4 i H2SO4 powstaje brunatna obrączka ? PRÓBA OBRĄCZKOWA.Fe2+ + 1e ? Fe3+ ?*3NO3- + 4H+ + 3e ? NO ? + 2H2O3Fe2+ + NO3- + 4H+ ? 3Fe3+ + NO ? + 2H2OFe2+ + NO ? ? Fe(NO)2+n...

plik doc

IV grupa anionów

Wszystkie aniony IV grupy z obserwacjami i reakcjami.
IV GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJES2O32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty osad.Rozpuszcza się w HNO3.2Ag+ + S2O32- ? Ag2S2O3 ?S2O32-BaCl2Po pewnym czasie wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3 (powoli się rozpuszcza, trzeba dodać więcej HNO3).Ba2+ + S2O32- ? BaS2O3 ?S2O32-2M H2SO4Po pewnym czasie wytrąca się biały osad (trzeba wstrząsać), po odstawieniu na pewien czas osad delikatnie żółknie.S2O32- + 2H+ ? H2S2O3 ? S? +...

plik doc

III grupa anionów

Wszystkie aniony III grupy z obserwacjami i reakcjami.
III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECO32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty mętny osad.Rozpuszcza się w rozcieńczonym HNO3.2Ag+ + CO32- ? Ag2CO3 ?CO32-BaCl2Wytrąca się biały proszkowy osad.Rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + CO32- ? BaCO3 ?CO32-Mocny kwas lub kwas octowyWydziela się gaz (powstają bąbelki ? jak woda gazowana)CO32- + 2H+ ? H2CO3 ? CO2 ? + H2O III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZ...