plik txt

uwagi

uwagi
zamiast ic na atwizn sam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

plik docx

work

jak pracowac

Pojęcia rentowność, płynność finansowa

Rentowność to osiąganie nadwyżek przychodów, nad kosztami, które zostały poniesione w celu ich uzyskania, czyli pozyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Jest miarą efektywności gospodarowania.  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, określająca możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posi...

plik doc

plan

Imię i nazwisko: .......................................... Anioł, szatan, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach I. Literatura podmiotu 1. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata. Przekł. Andrzej Drawicz, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995. ISBN 83-7023-481-X. 2. Goethe Johann Wolfgang, Faust. Przekł. Feliks Konopka, Warszawa, PIW, 1993. ISBN 83-06-02234-3. 3. Herbert Zbigniew, Siódmy anioł. W: Herbert Zbigniew, Poezje, Warszawa...