ikona pliku doc

agrometeorologia notatki

agrometeorologia


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 142.00 kB.


1. Podać skład powietrza atmosferycznego.
pierwiastki: azot 78%, tlen 21%, argon 0,93%, CO2 0,03%, neon, hel, metan, krypton, podtlenek azotu, wodór, 0,01%+ domieszki i zanieczyszczenia
2. Podać pionową budowę atmosfery.
TROPOSFERA – najniższa warstwa, wysokość rośnie wraz ze wzrostem intensywności konwekcji i pionowego mieszania się powietrza (~7 km nad biegunami, do ~16km nad równikiem); w niej ok. 80% całej masy atmosfery, temperatura malej jednostajnie wraz ze wzrostem (ok. 5°C na każdy km)
TROPOPAUZA – warstwa rozdzielająca, grubość 1-2km, izotermia
STRATOSFERA – sięga do ~50km, warstwa inwersyjna (z wysokością temp rośnie), suche i rozrzedzone powietrze, mały gradient ciśnienia, dzięki prądom powietrznym może wpływać na przemieszczenia się układów barycznych, kształtujących pogodę w troposferze
STRATOPAUZA – warstwa rozdzielająca
MEZOSFERA – sięga do 80km, temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości i u szczytu warstwy ma najniższa wartość w atmosferze -75 do -90°C, silnie turbulencyjna, ciśnienie bardzo niskie
MEZOPAUZA – warstwa rozdzielająca, izotermia
TERMOSFERA – wzrost temp z wysokością
3. Wyjaśnić, co nazywamy zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego – 7 przykładów.
Zanieczyszczenia to domieszki oraz składniki stałe, których udział jest większy od średnich wartości w powietrzu czystym. Rozróżniamy zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego i pochodzenia antropogenicznego.
NATURALNE (działalność przyrody): pożary lasów, erupcje wulkanów, erozje gleb, rozpylanie wody morskiej, procesy życiowe bakterii, reakcje chemiczne składu naturalnego występującego w powietrzu (siarczany, azotany)
ANTROPOGENICZNE (działalność człowieka): spalanie C, oleju, gazówdo atmosfery pyły, zw. gazowe, azotowe, przemysł chemiczny, metalurgia, górnictwo, hutnictwo, rolnictwo, ochrona roślin, komunikacja (CO2, węglowodory, tlenki N do atmosfery)
4. Wyjaśnić, co to jest adwekcja,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 142.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!