ikona pliku docx

agresja w szkole notatki

agresja w szkole program profilaktyczny


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.66 kB.


PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Cel bezpośredni odnoszący się do ucznia:  

W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych ludzi.  

Cel ten może być osiągnięty przez:

-nauczanie dzieci jak ze sobą żyć dobrze,

-jak dostrzegać, reagować i nie być obojętnym na krzywdy innych

-przeciw działanie agresji rówieśniczej

-informowanie o różnych rodzajach zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia człowieka

-wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwa

-umiejętność przewidywania skutków własnych zachowań dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi

-kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi

Edukacja uczniów

1. Tworzenie norm klasowych, które obowiązują wszystkie dzieci i są egzekwowane przez wychowawcę.

2. Zajęcia warsztatowe dotyczące wiedzy o problemie i konkretnych umiejętności

- wiedza o zjawisku agresji i przemocy;

- budzenie empatii;

- konstruktywne radzenie sobie ze złością;

- sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśników (obrona bez agresji);

- pomaganie słabszym w sytuacjach przemocy;

- informowanie dorosłych o sytuacjach przemocy wśród dzieci;

- rozwiązywanie konfliktów;

- asertywność;

- prawa dziecka, prawa człowieka;

- budowanie poczucia własnej wartości.

Cel pośredni odnoszący się do środowiska domowego i szkolnego ucznia:  

W wyniku realizacji programu zostanie podniesiona jakość działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę (rodziców, pedagogów).  

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!