ikona pliku doc

agresja notatki

definicja agresji


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58,00 kB.


Kilka definicji agresji.
      Zdefiniowanie agresji nie jest proste. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody.
      Nie można mylić agresji z agresywnością. Według słownika psychologii agresywność jest to skłonność do atakowania. W znaczeniu węższym termin ten odnosi się do czyjegoś wojowniczego charakteru. W sensie bardziej ogólnym agresywność wskazuje na dynamizm mocnej osobowości jednostki nie uchylającej się, ani od przezwyciężania trudności, ani od walki. W jeszcze szerszym znaczeniu agresywność jest podstawową skłonnością, dzięki której istota żywa może zaspokoić swoje potrzeby witalne, w tym głównie żywieniowe i seksualne.
      Agresja jest działaniem intencjonalnym, ukierunkowanym na zranienie lub sprawienie bólu (Aronson, Wilson, Akert, 1997). Może mieć ona charakter zarówno werbalny jak i fizyczny. Może przynieść pożądany efekt lub zakończyć się niepowodzeniem, zawsze jednak nazwana zostanie agresją. Istotna jest intencja. Jeśli np. ktoś rzuci kuflem od piwa w twoją stronę, to mimo, że schylając się, unikniesz trafienia, czyn ten wciąż nosi znamiona agresji. Jednakże, jeśli jakiś nieostrożny kierowca niezamierzenie potrąci cię, gdy przechodzisz ulicą, to nie określimy tego jako agresji, mimo, że poniesione przez ciebie szkody będą w tym przypadku znacznie większe. Rozróżnia się również agresję wrogą i agresję instrumentalną. Agresję wrogą poprzedza gniew, a jej celem jest zadanie bólu lub zranienie. Zaś agresja instrumentalna służy osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranienia. Posłużę się przykładem przytoczonym przez autorów wyżej wymienionej pozycji: w zawodowym futbolu obrońcy będą używali wszelkich sposobów, aby pokrzyżować plany przeciwnika i przejąć pi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!