ikona pliku doc

Administracja Publiczna notatki

Referat dotyczący administracji publicznej


  332 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 332
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48.50 kB.


Robert Gwardecki MSP I gr. II Administracja Publiczna ? Model francuski Współczesna Administracja publiczna stanowi kontynuację zasad i podstawowych rozwiązań z doby monarchii absolutnej. Monarchia absolutna we Francji trwała wyjątkowo długo ? od XV w. do Wielkiej Rewolucji ? i przeszła przez wiele stadiów. Ostateczny charakter nadał jej instytucjom Ludwik XIV. Jego obydwaj następcy nie wprowadzili już bowiem żadnych poważniejszych zmian. Oznacza to, że Francja nie przeszła przez stadium absolutyzmu oświeconego, charakterystyczne dla krajów niemieckich. Brak reform ustrojowych, w szczególności zwlekanie przez dziesiątki lat z racjonalizacją instytucji administracyjnych i sądowych, był istotnym powodem gwałtowności przemian zapoczątkowanych zwołaniem Stanów Generalnych, które okazało się początkiem rewolucji. Rewolucja doprowadziła w 1799 r. do przejęcia władzy przez Napoleona Bonaparte, najpierw pierwszego konsula Republiki, następnie Cesarza Francuzów. Dziełem Napoleona było zracjonalizowanie przedrewolucyjnego modelu administracji, przy utrzymaniu jednak tak jego zasad, a przede wszystkim centralizacji, jak i wielu podstawowych rozwiązań. Francuscy monarchowie absolutni, a za nimi Napoleon, interesowali się administracją, a nie demokracją. Rozwiązania Napoleońskie w samej Francji, okazały się nadzwyczaj trwałe. Do dziś stanowią one podstawową infrastrukturę administracyjnej Francji. Późniejsze reformy, z wyjątkiem stopniowego wprowadzania samorządu terytorialnego, oraz ustabilizowanie statusu urzędników państwowych zaraz po II wojnie światowej, dotyczą nie zasad, ale rozwiązań o charakterze sektorowym. Wraz ze zmianami ustroju politycznego oraz społeczno-gospodarczego zmieniły się warunki, w jakich działała administracja francuska. Praktyka już od czasów rewolucji, stosowała się w dużej mierze do sformułowanej właśnie we Francji zasady: ? Rządy i parlamenty odch
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!