plik doc

scoologia prawa

oroacowanie
Powstanie socjologii prawa:       pierwsze podręczniki tej dziedziny ukazały się już na początku XX wieku. Klasycy socjologii: Herbert Spencer, Georg Simmel, Emil Durkheim, Max Weber, Bronisław Malinowski, Talcott Parsons. Następnie powstał Komitet Badawczy Socjologii Prawa. Za „ojca” tej dyscypliny uważa się Adama Podgóreckiego. Najpierw pojawiły się postulaty teoretycznego badania prawa, następnie uruchomiono techniki i metody badań zaczerpnięte z nauk społe...

plik doc

socjologia prawa

opracowanie
Powstanie socjologii prawa:       pierwsze podręczniki tej dziedziny ukazały się już na początku XX wieku. Klasycy socjologii: Herbert Spencer, Georg Simmel, Emil Durkheim, Max Weber, Bronisław Malinowski, Talcott Parsons. Następnie powstał Komitet Badawczy Socjologii Prawa. Za „ojca” tej dyscypliny uważa się Adama Podgóreckiego. Najpierw pojawiły się postulaty teoretycznego badania prawa, następnie uruchomiono techniki i metody badań zaczerpnięte z nauk społe...

plik doc

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

notatki z wykładów
Rodzaje przedsiębiorców:       Osoby fizyczne - obywatele polscy:       - jednoosobowe       - spółka cywilna - obywatele zagraniczni:       - obywatele UE (tak jak obywatele polscy)       - obywatele spoza UE (tak jak obywatele polscy jeśli jest umowa)       - wszyscy pozostali: mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce tylko w ramach 4 rodzajów spółek prawa handlo...

plik doc

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

notatki z wykładów
Rodzaje przedsiębiorców:       Osoby fizyczne - obywatele polscy:       - jednoosobowe       - spółka cywilna - obywatele zagraniczni:       - obywatele UE (tak jak obywatele polscy)       - obywatele spoza UE (tak jak obywatele polscy jeśli jest umowa)       - wszyscy pozostali: mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce tylko w ramach 4 rodzajów spółek prawa handlo...

plik doc

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA
Stan ogólny: Układ krążenia - RR 130/90mmHg, tętno 84ud/min . Układ oddechowy - oddech płytki 18 oddechów / minutę, bez zapachu acetonu, pH: 7,35 ; SpO2 87%. Układ nerwowy - pacjent przytomny, świadomy Układ ruchu - pacjent z ograniczaną sprawnością ruchową Chory przeliczając na wskaźnik BMI 38,0 ma otyłość II stopnia. Ukłąd pokarmowy – pacjent ma wdrożoną dietę cukrzycową 2) Sytuacja psychiczna: pacjent, apatyczny zamknięty w sobie, biernie poddaje...