plik doc

Zdrowie publiczne

promocja zdrowia, wybrane podstawowe definicje i zakres i działania zdrowia publicznego wg WHP
ZDROWIE PUBLICZNE 2 oceny: - prezentacja multimedialna min 15 slajdów ( nazwa szkoła, kierunek tytuł pracy, własne imię i nazwisko) - praca kontrolna do 15 listopada 14.09.2013r. Literatura :       Promocja zdrowia, zdrowie publiczne – Karskiego       Publikacje profesora 28.09.2013r. Promocja zdrowia – edukowanie i mobilizowanie głównie ludzi zdrowyc...

plik doc

NA opracownie

NA
ROZDZIAŁ I NAUKA ADMINISTRACJI JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA       Przedmiot nauki administracji 1. Pojęcie administracji Administracja publiczna (państwowa) – obejmuje administrację rządową, samorządową, wykonywaną przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady czy fundacje prawa publicznego. Określa działalność trwałą i planowaną, organizującą pewną liczbę osób i wielkość dóbr, a zmierzającą w ostatecznym swym celu do zaspokojenia interesów i potrzeb c...

plik odt

depresja

praca zbun
Depresja towarzyszy ludziom na całym świecie od bardzo dawna. Już w średniowieczu wielcy uczeni pisali o niej, Hipokrates określił depresję bardzo prosto , jako smutek i przygnębienie ,nazwał j melancholią. Jest to bardzo trafne określenie i doskonale określa samopoczucie w tej chorobie. Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju,zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Depresja to choroba znana od tysięcy lat natomiast nie zawsze znana i...

plik doc

otolaryngologia

Seminarium z urazów w otorynolaryngologii
OTORYNOLARYNGOLOGIA S 9 s 7       Urazy Urazy w otorynolaryngologii Krwiak- ściąganie krwi do niczego nie prowadzi. W przypadku krwiaka w uchu, wycięcie w tylnym brzegu, przeciągniecie pelaszy i założenie opatrunku. Podajemy antybiotyk aby nie doszło do stanu zapalnego i obumarcia chrząstki. Błona bębenkowa z perforacją- centralne goją się ładnie, jeżeli nie są powikłane. Powodowane przy oczyszczaniu patyczkami, przy zabawie, ur...

plik docx

społeczne i prawne aspekty

krótka informacja

Społeczne i prawne aspekty pomocy rodzinie pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

„Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”  - art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim obywatelem wymagającym pomocy dostęp do pomocy medycznej. Analizując  dalej...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

prawo cywilne
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo prywatne Już w III w. n.e....

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

Prawo cywilne z umowami w administracji
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo p...

plik pdf

zagadnienie prawne

Prawo celne
prof. Feliks Prusak Przestępstwa i wykroczenia celne Część I 1. Wprowadzająco wypada zauważyć, że problematyka przestępstw skarbowych nie jest wystarczająco podejmowana w literaturze. Wśród przestępstw skarbowych znaczące miejsce zajmują przestępstwa celne . Brak należytego rozpoznania problematyki sprzyja nieporozumieniom i potęguje wątpliwości praktyczne. Ciągłe zmiany ustawodawstwa komplikują sytuację trudności w stosowaniu prawa karnego skarbowego. pojawiają się ponadto...

plik docx

administracja

zasady w administracji

ZASADA ZWIĄZANIA ADMINISTRACJI PRAWEM administracja działa zgodnie i w granicach prawa.

ZASADA KIEROWNICTWA W ADMINISTRACJI kierownictwo to działanie organu administracji publicznej : inicjatywne, koordynacyjne, organizacyj...