plik doc

Wos

wos
Mateusz Kostecki LOG 3 Grupy Etniczne na terenie Polski Mniejszością etniczną jest grupa, która spełnia następujące warunki:       jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;       w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;       dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;       ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etn...

plik doc

skarga kasacyjna do NSA

Postępowanie kasacyjne przed NSA
Problematyka podstaw skargi kasacyjnej była przedmiotem głębokich instytucjonalnych jak również dogmatycznych rozważań zarówno ze strony Trybunału Konstytucyjnego (Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 2006 r., SK 63/05, Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1224) jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego (Por. Uchwała pełnego składu NSA z dnia 26 października 2009 r., I OPS 10/09, ONSAIWSA 2009, nr 1, poz. 1). W świetle poczynionych przez w/w Trybunał or...

plik doc

urlopy

rodzaje urlopow
Art. 14 Kod. pracy -pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy, oraz o urlopach wypoczynkowych art.152-167 K.p. Urlop wypoczynkowy-art. 152 K.P, pracownikowi przysługuje prawo do:corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu.Rozróżnia się dwa rodzaje urlopów wypoczynkowych:Urlopy podstawowe – przysługują wszystkim pracownikom po ustalonym okresie zatrudnienia, Urlopy dodatkowe – przysługują niektórym grupom pracowników...

plik doc

interna

proces pielegnowania pacjenta
PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia w oddychaniu Zmniejszenie duszności. Monitoring niewydolności oddechowej       odpowiednie ułożenie pacjenta (pozycja wysoka Fowlera, wysoka z pochyleniem do przodu, wysoka z opuszczonymi nogami)       zapewnienie prawidłowego mikroklimatu w sali (wietrzenie, utrzymanie wilgotności powietrza, utrzymanie prawidłowej temperatury)       zapewnienie l...

plik docx

Polityka gospodarcza

Wykład z polityki gospodarczej po 1989r.

Polityka i gospodarka po 1989 r

 

Wykład w Ośrodku Myśli Politycznej Kraków 21 marca 2002 r

 

1 Wstęp

 

U progu ostatniego dziesięciolecia XX wieku sytuacja Polski uległa zasadniczej zmianie. Polskie przemiany były częścią szerszego procesu upadku systemu komunistycznego. Powiązania przyczynowo - skutkowe wydarzeń przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia są złożone.

...

plik rtf

Integracja Europejska dr Thomas Gdesz Wykłady

Notatki z przedmiotu Integracja Europejska z dr Thomasem Gdeszem
Integracja europejska Istota i formy integracji Europejskiej‭ Koncepcje integracji Europejskiej‭ Wykład‭ ‬1,2,3 W‭ ‬2009‭ ‬roku‭ ‬27‭ ‬państw znajdującym się na starym‭ ‬kontynencie działa w bardzo podobny sposób,‭ ‬oraz wyznaje podobne zasady etyczne i moralne.‭ ‬Do integracji europejskiej dochodzi z woli przywódców oraz ze‭ ‬względu na interesy narodowe.‭ ‬W‭ ‬Polsce w‭ ‬2003‭ ‬roku odbyło się referendum w sprawie przy...

plik doc

Historia Administracji-opracowanie

opracowanie na podstawie wykładu D.Malec
HISTORIA ADMINISTRACJI na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej – J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewo...