plik jpg

Średniowiecze

historia wychowania- średniowiecze Charakterystyka średniowiecza: - ramy czasowe: od V do XV wieku, trwało 1000 lat, - za początek średniowiecza uważa się upadek cesarstwa rzymskiego, natomiast za koniec wynalezienie druku przez Johanesa Gutenberga, upadek Konstantynopola i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, - średniowiecze dzieli się na 3 etapy: I – wczesne średniowiecze II – pełne średniowiecze III – późne średniowiecze - teocentryzm, czyli Bóg w centrum, - upadek kult...

plik pdf

Prawa autorskie

Ochrona własności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona inż. dr in . Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu. Autorskie prawa osobiste chronią „intelektualny” związek twórcy z jego dziełem. Powstają one z chwilą ustalenia utworu (przeniesienia zamysłu twórczego na jakąkolwiek formę, z którą może zapoznać si...

plik doc

zadania Policji

zadania policji w opraciu o ustawe o policji
W Ustawie o Policji zawarte są podstawowe zadania Policji i należą do nich:       „(…) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,       ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korz...

plik docx

nie,osłabiajmy,naszego,społeczeństwa


Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz swój artykuł pt. „Nie osłabiajmy naszego społeczeństwa” poświęca rozstrzygnięciu jakie Trybunał ma dokonać w sprawie dotychczasowych regulacji dotyczących stosowania przez służby w Polsce kontroli operacyjnych. Twierdzi, że grozi nam osłabienie bezpieczeństwa, które dziś zapewniają służby dzięki wolności inwigilowania. Jego zdaniem wyrok ten wyznaczy gr...

plik docx

nie osłabiajmy naszego społeczeństwa


Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz swój artykuł pt. „Nie osłabiajmy naszego społeczeństwa” poświęca rozstrzygnięciu jakie Trybunał ma dokonać w sprawie dotychczasowych regulacji dotyczących stosowania przez służby w Polsce kontroli operacyjnych. Twierdzi, że grozi nam osłabienie bezpieczeństwa, które dziś zapewniają służby dzięki wolności inwigilowania. Jego zdaniem wyrok ten wyznaczy gr...

plik doc

jjkkj

khhkgh
Przedmiot: Antropologia kulturowa dr Arcinowicz K. Wykład 1 – 07.11.2009 Antropologia kulturowa jako nauka – nauka o człowieku jako twórcy i odbioru kultury Antropologia ( gr.antropos – człowiek, logos – myśl) – nauka o człowieku Antropologia – termin użyty w XVIII w przez Szwajcara A Chavannesa Tradycyjna antropologia zajmowała się :badaniem kultur pierwotnych Współczesna antropologia otworzyła się: na całość świata, bada kultury wszelkich typów i poziomów. Nauka chce uczes...

plik docx

egzamin wstępny fizjoterapia II stopień mgr

Posiadam dużą bazę pytań na egzaminy wstępne z fizjoterapii II stopień. Pytania głównie z Poznania, Gdańska, Łodzi, Bydgoszczy,Torunia, Wrocław, Krakowa, Białegostoku, Katowic . Są to pytania w większości z zeszłego roku ale również z wcześniejszych lat. Więcej informacji erni1989@vp.pl

1.Zjawisko konwekcji  polega  na :

a) przekazywaniu  Ek przez cząsteczki mające większą energię cieplną, cząsteczkom

o mniejszej en...