ikona pliku docx

adhd u dzieci notatki

adhd u dzieci, objawy, sposoby radzenia sobie i postępowania


  286 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 286
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.74 kB.


ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (  zespół  nadpobudliwości    psychoruchowej  z zaburzeniami koncentracji uwagi)  wg amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-IV oraz „zespół hiperkinetyczny” wg ICD-10, czyli Światowej Organizacji Zdrowia.

Zespół ten charakteryzuje się trwałymi sposobami zachowania układającymi się w specyficzną triadę problemów złożoną z  :  

1. zaburzeń koncentracji uwagi

2. nadruchliwości

3. impulsywności.

GŁÓWNE OBJAWY ADHD :

dziecko stale wierci się na krześle

macha rękami i nogami

raczej biega niż chodzi

ma kłopoty z pójściem spać i z zaśnięciem

ma koszmary lub lęki nocne

jest bardzo gadatliwe

biega po całym domu

psoci w szkole lub w domu i dokucza dzieciom

nieumyślnie psuje różne rzeczy

ulega częstym urazom i wypadkom

na krótko się koncentruje

łatwo się rozprasza

dziecko źle zapamiętuje szczegóły

jest mniej poważane od rówieśników

często gubi lub zapomina rzeczy

wtrąca się do rozmowy dorosłych

nie czeka na swoją kolej

łatwo i często się denerwuje

chce natychmiastowej pochwały

wydaje się, że nie słucha

nie kończy czynności

ma kłopoty z przestrzeganiem zasad

jest nadwrażliwe na dźwięki

wszystkiego musi dotknąć

bywa agresywne

łatwo się potyka

wpada na różne przedmioty

nie potrafi się skupić na jednym

śni na jawie

stara się przewodzić w grupie

ma wieczny bałagan wokół siebie

Uważa się, że przyczyną ADHD jest zaburzony proces dojrzewania układu nerwowego. Niektóre obszary mózgu pracują mniej skutecznie niż u pozostałych dzieci, czego wyrazem są objawy ADHD. Za takim wyjaśnieniem przemawia zmniejszanie się nasilenia lub ustępowanie objawów wraz z wiekiem u znacznej liczby pacjentów. U dzieci z ADHD występują zaburzenia równowagi pomiędzy układami dopaminowym i noradrenalinowym w CUN. Objawy nadpobudliwości mogą również występować także przy innych zespołach objawowych np. u pacjentów z łamliwym chromosomem X.

Podatność na ADHD rośnie w miarę jak zwiększa się liczba niekorzystnych czynników  środowiskowych działających na dziecko, takich jak komplikacje w okresie rozwoju płodowego, niedotlenienia w czasie porodu albo toksyny obecne w pożywieniu i wdychanym powietrzu (np. ekspozycja na dym tytoniowy w czasie ciąży).

Pewne znaczenie przypisuje się także uwarunkowaniom psychologicznym (np. relacje miedzy rodzicami, rozwód rodziców) i psychospołecznym (jak np. częste zmiany miejsca zamieszkania albo trudna sytuacja w szkole). Inne czynniki takie jak rodzaj diety, alergie pokarmowe oraz astma, mimo, że same nie wywołują nadpobudliwości psychoruchowej mogą nasilać jej objawy.

Statystyka :

* ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej występuje na całym świecie  i we wszystkich kulturach.

ADHD dotyczy 3-10% dzieci.

Chłopcy  chorują na ADHD trzy razy częściej niż dziewczynki.

Chłopcy częściej prezentują typ z nadruchliwością a dziewczynki z zaburzeniami uwagi.

W przypadku dzieci z ADHD :

     35% rodzeństwa z ADHD

     40% rodziców z ADHD

     71% krewnych z ADHD

     u 70% dzieci w okresie dojrzewania utrzymują się cechy ADHD

     u 30-50% dorosłych utrzymują się cechy ADHD

Zaniedbana choroba powoduje poważne zaburzenia w sferze emocjonalnej: stany lękowe, depresje, nerwice, z samobójstwami włącznie  (ok. 20% samobójstw wśród dzieci i młodzieży to akty osób    z ADHD).

*W Polsce tylko ok. 20 % pacjentów objętych jest specjalistycznym leczeniem.

*Dziecko z ADHD słyszy połowę tego, co do niego mówimy, a zapamiętuje 50% tego, co usłyszało!

Dziecku z ADHD można pomóc:

Organizując mu środowisko zewnętrzne. Dziecko żyje w świecie wewnętrznego niepokoju, chaosu i dlatego świat wokół niego powinien być uporządkowany. Ustalenie reguł, obowiązujących w domu i szkole i konsekwentne ich przestrzeganie jest kluczem do sukcesu.

* Dziecko nadpobudliwe potrzebuje więcej zrozumienia, tolerancji   i cierpliwości ze strony dorosłych. Warto pamiętać, że jego zachowania, męczące dla otoczenia, jemu samemu sprawiają również poważne problemy, trudniej mu znaleźć przyjaciół, trudno odnieść sukces, trudniej usłyszeć poc...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.74 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!