ikona pliku docx

7 nawyków skutecznego działania notatki

Wypracowanie 7 nawyków skutecznego działania


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 193.87 kB.Który z 7 nawyków skutecznego działania jest najtrudniejszy do osiągnięcia?


Praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa

Nazwisko i imię: SZNAJDROWSKI MATEUSZ 

Kierunek studiów: 1 rok

budownictwo niestacjonarne

Numer albumu: 18395

Po przeczytaniu lektury pod tytułem ”7 nawyków skutecznego działania” autorstwa Stephena Coveya mogę rozpocząć pisanie pracy na powyższy temat. Nie mniej jednak nie mogę tylko udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, ponieważ nie każdy wie jakie człowiek ma nawyki, wskazane w lekturze przedmiotu, do wyboru i jak z nich skorzystać, aby osiągnąć stuprocentowe zadowolenie oraz spokój wewnętrzny.

Każdy człowiek dąży w swoim życiu do zaznania szczęścia. Jest to oczywiste i zrozumiałe. Chcąc to szczęście osiągnąć można sobie ułatwić zadanie. Trzeba jednakże wiedzieć jak tego dokonać. Pomocna na pewno w tym zadaniu będzie wiedza zaczerpnięta z powyżej wspomnianej lektury, w której mowa jest o wypracowaniu w sobie pewnych nawyków. Owe nawyki są jedną z ważniejszych przesłanek do zaznania szczęścia przez człowieka w każdej jego sferze życiowej.

I tutaj należy sprecyzować co to jest nawyk. Według definicji zamieszczonej w książce nawykiem można określić wykonywanie czynności z dnia codziennego. Z kolei wyjaśnienie psychologicznego tego terminu mówi o zautomatyzowanym zachowaniu się jednostki. Tłumacząc na wyuczeniu się pewnego zachowania przez człowieka. Dobrym przykładem nawyku będzie poranna toaleta czy picie kawy na śniadanie. Bezpośrednio z nawykiem powiązane jest skuteczne działanie. Co to takiego? Skuteczne działanie to nic innego jak efektywne wykonywanie zadań, aby został zrealizowany zaplanowany cel.

Znając już najważniejsze pojęcia trzeba jeszcze poznać wymienione nawyki przez autora książki. I tak na początek jako pierwszy nawyk Covey wskazuje na proaktywność. Tajemnicze stwierdzenie ma odnosić się do osoby świadomej i ponoszącej w całości odpowiedzialność za swoje życie. Osoba proaktywna ma przejmować inicjatywę działania w swoim życiu, a nie czekać aż ktoś uczyni to za nią. Dzięki braniu kolokwialnie określając życia w swoje ręce osoba ta nie będzie zrzucać winny za porażkę na inną osobę. Jakakolwiek doznana porażka wynikająca z czynników zewnętrznych będzie dotyczyła tylko i wyłącznie konkretnej osoby, która podejmując ryzyko zdawała sobie sprawę z jej następstw. Przeciwieństwem powyższej postawy będzie człowiek bierny, który czeka tylko na to co przyniesie kolejny dzień. Nie jest dla niego ważna szansa zawalczenia o swoje racje. Taki człowiek woli sugerować się zdaniem kogoś innego. Mieć szansę zrzucenia odpowiedzialności z siebie na barki drugiej osoby. Jest to postawa nie wskazana do naśladowania. Człowiek wykazujący się aktywnością więcej może osiągnąć w dzisiejszych czasach niż osoba bierna.

Nawyk drugi mówi o zaczęciu z wizją końca. Precyzując owe stwierdzenie przed rozpoczęciem wykonywania zadania człowiek musi precyzyjnie określić sobie jaki efekt chce osiągnąć na końcu. Jeśli dokładnie sprecyzuje do czego dąży i czego oczekuje po zrealizowaniu zadania będzie mu dużo łatwiej osiągnąć wskazany cel. Dzięki temu nawykowi stanie się osobą świadomą jakich atrybutów potrzebuję do zrealizowania zamierzonego efektu. Skupi swój wysiłek na rzeczach znaczących, a nie mało istotnych, które mogłyby zaabsorbować potrzebny czas przeznaczony na wykonanie powierzonej pracy. Najważniejszą istotą opisanego nawyku jest pamięć o zaplanowanym efekcie, który chce się osiągnąć. W ten sposób posiadamy w sobie ciągła motywację do dalszego działania.  

Kolejny nawyk brzmi robić najpierw to co jest najważniejsze. To niejako połączenie dwóch pierwszych nawyków, które mają doprowadzić świadomą osobę do posiadania umiejętności dokonywania wyboru najbardziej efektywnych działań dzięki, którym osiągnie się zaplanowany cel swojej pracy. Ustawienie hierarchii zadań i wartości w realizacji wyznaczonego celu. Trzeba na początku wykonać rzeczy najistotniejsze a na końcu potrzebne, ale jako dodatek czy też ozdobnik całego efektu.

Myśl w kategoriach wygrana- wygrana. Piękne stwierdzenie ma wskazać na możliwość wypracowania w sobie umiejętności osiągania korzyści obopólnych. Osiągnięcie sukcesu przez jedną osobę nie jest jednoznaczne z stwierdzeniem, że druga osoba poniosła porażkę. Należy tak realizować swoje cele życiowe, aby można było osiągnąć sukces wraz z osobami, które nas otaczają.    

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 193.87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!